•   სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა

    სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

  •   სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა

    სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

  •   სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა

    სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

 
      
 
               
    ადმინისტრაცია
         
                 
        დირექტორი    
ნონა ყაველაშვილი
 - 1993 წელს დაამთავრა თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის პედაგოგიური ინსტიტუტი ისტორიის ფაკულტეტი წარჩინებით. ამავე წელს მუშაობა დაიწყო სსიპ სოფელ ზოდის საჯარო სკოლაში ისტორიის მასწავლებლად . 2005 წლის ოქტომბრიდან დღემდე არის სსიპ სოფელ ზოდის საჯარო სკოლის სერთიფიცირებული დირექტორი, ასევე სერთიფიცირებული პედაგოგი ორ საგანში : ისტორია და სამოქალაქო განათლებაში.
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
            .