•   სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა

    სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

  •   სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა

    სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

  •   სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა

    სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

 
      
 
       
 
ტექნიკური პერსონალი 
  • ნათია ბოყოველი
საქმისმწარმოებელი
  • თამარ გამყრელიძე
ბიბლიოთეკის გამგე
 
   
   
       
       
    .